Najczęściej zadawane pytania
Na czym opiera się program nauczania realizowany w Waszej szkole?

Szkoła językowa Speak Now prowadzi zajęcia w oparciu o program nauczania, realizujący podstawy programowe, określone w Rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego szkoły podstawowej (z dnia 14 lutego 2017) oraz szkół ponadpodstawowych (z dnia 30 stycznia 2018).
Daje to gwarancję, że wprowadzane przez nas zagadnienia są zawsze powiązane z materiałem nauczanym w przedszkolach i szkołach publicznych.

Czy zajęcia odbywają się stacjonarnie?

Tak, nasze zajęcia prowadzone są na ul. Sienkiewicza 25, w Gnieźnie.

Czy będę musiała kupić podręcznik? Jeżeli tak, to jaki?

Uczestnictwo w zajęciach nie jest związane z kupnem podręcznika, ani zeszytów ćwiczeń. Podczas zajęć korzystamy z autorskich materiałów Speak Now, udostępnianych przez Szkołę w cenie kursu lub z wybranych materiałów ogólnodostępnych.
Jedynie w grupach, pracujących nad opanowaniem materiału szkolnego i przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty oraz matury, korzystamy również z tych samych podręczników, których uczniowie używają w szkole.

Dlaczego lekcje dla małych dzieci będą prowadzone po angielsku? Czy to nie będzie dla nich za trudne? Czy dziecko zrozumie, co mówi nauczyciel?

Nauczyciel mówi do dzieci po angielsku, używając prostego języka i jednocześnie wspierając swoje słowa kartami obrazkowymi, mimiką, gestami oraz prawdziwymi przedmiotami, tak by dzieci mogły zrozumieć ogólny sens wypowiedzi. Słówka, które dziecko ma zapamiętać są wielokrotnie powtarzane w różny sposób, w formie zabawowej. Ponieważ w grupach jest maksymalnie sześcioro dzieci, żadne z nich nie jest pozostawione samo sobie. Na każdym etapie zajęć nauczyciel jest gotowy do pomocy.
Taki sposób prowadzenia lekcji jest bardzo wartościowy, gdyż daje dzieciom możliwość osłuchania się z językiem angielskim, a z czasem zapamiętania wielu przydatnych, używanych na co dzień zwrotów, a nie wyłącznie słówek, które są głównym celem danej lekcji. Bierna znajomość słownictwa i zwrotów (czyli rozumienie ich, jednak bez umiejętności samodzielnego użycia), to doskonała odskocznia do dalszych sukcesów w nauce języka obcego. Dziecko zyskuje także motywację do odpowiadania nauczycielowi po angielsku, a o to przecież nam chodzi.

Ile razy w tygodniu odbywają się zajęcia?

W większości grup zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 
Dorosłym, zaczynającym od podstaw, proponujemy zajęcia 1x w tygodniu (grupa STANDARD), 2x w tygodniu (grupa SPRINT) lub 3 x w tygodniu (SUPER SPEED).

Jakie lekcje są skuteczniejsze: indywidualne czy w grupach?

Każda z tych form nauki ma swoje dobre strony, jednak naszym zdaniem zajęcia w małych grupach dają więcej możliwości wprowadzenia zabawowej formy nauki oraz autentycznych rozmów w języku obcym. 
Szczególną zaletą lekcji w grupach jest to, że uczeń nie rozmawia jedynie z nauczycielem, lecz również z innymi uczniami. 
Dzięki temu uczestnik zajęć:
ma możliwość słuchania innych osób mówiących po angielsku, co sprawia, że uczy się rozumienia ze słuchu;
ma czas na zastanowienie się, bo nie jest cały czas na pierwszym planie, co eliminuje utrudniające naukę napięcie;
rozmawia z osobami znającymi język na podobnym poziomie, co powoduje, że dialogi te są bardziej naturalne;
zaczyna traktować język obcy jako środek komunikacji;

Czy można zapisać się na zajęcia w późniejszym czasie?

Podstawowe grupy będą tworzone we wrześniu. Kolejne będą tworzone w miarę napływania zgłoszeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
WhatsApp