Grupa 2. Dzieci 7-9 lat

Okres pomiędzy szóstym a dziewiątym rokiem życia jest również bardzo dobry na rozpoczęcie nauki języka obcego, ponieważ dzieci w tym wieku nadal uczą się go podobnie jak języka ojczystego. W tym wieku uczenie się nie jest świadome i zamierzone, lecz intuicyjne. Dzieci mają wrażliwy aparat słuchowy, a ich organy mowy są bardzo plastyczne. Dzięki temu słyszą i są w stanie naśladować dźwięki typowe dla języka obcego. Jak dokumentuje wiele badań, przynajmniej do ósmego roku życia, mają szansę na opanowanie wymowy pozbawionej obcego akcentu.

Nasze zajęcia dla dzieci w młodszym wieku szkolnym przygotowywane są w taki sposób, by dostarczyć dzieciom jak najwięcej kontaktu z językiem angielskim. Najintensywniej rozwijane są umiejętności rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Dążąc do ułatwienia dzieciom skutecznego zapamiętywania wprowadzanych zagadnień, podczas wprowadzania materiału językowego staramy się stymulować różne zmysły ucznia: słuch, wzrok, zapach, dotyk i smak. Stosujemy również sprawdzone metody skutecznego zapamiętywania.Techniki i metody pracy na zajęciach zapewnią dzieciom aktywny udział w nauce i wszechstronny rozwój. Każda lekcja to forma zabawy z językiem z wykorzystaniem ruchu, muzyki oraz pomocy wizualnych, takich jak karty obrazkowe, plakaty i rysunki. W czasie lekcji dzieci będą poznawać nowe słownictwo oraz wyrażenia w języku angielskim, uczyć się piosenek i wierszyków po angielsku, słuchać historyjek, odgrywać scenki.  Ponadto będą bawić się, grać w gry językowe i rozwiązywać ćwiczenia. Przede wszystkim jednak nauczyciel będzie zwracał się do dzieci po angielsku, dzięki czemu osłuchają się z tym językiem i będą rozumiały wiele poleceń i zwrotów, których nie nauczyłyby się z podręcznika. Wszystkie te formy zajęć lekcyjnych pozwolą dzieciom rozwinąć umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia.Podczas zajęć dzieci nie korzystają z podręczników. Nauczyciel prowadzi spotkania w oparciu o własne pomoce dydaktyczne, wykorzystując całkowicie czas trwania zajęć na praktyczną naukę języka. Kreuje zróżnicowane sytuacje, w których dzieci mają możliwość aktywnego używania wprowadzonych angielskich słów i zwrotów. Warto zauważyć, że nauka w kilkuosobowej grupie stwarza znacznie więcej możliwości naturalnej interakcji w języku angielskim, niż indywidualne korepetycje lub zajęcia w dużych grupach.Językiem dominującym na zajęciach z dziećmi jest język angielski. Język polski używany jest jedynie w sytuacjach awaryjnych. Po każdej lekcji rodzice otrzymają drogą mailową informacje na temat wprowadzonego materiału językowego wraz z sugestiami, jak utrwalać słówka i zwroty w domu.Zajęcia odbywają się w sześcioosobowych grupach.

Czas trwania zajęć: 40 min.

Cena: 50 zł

Formularz zgłoszeniowy
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko kursanta
Do której grupy chcesz się zapisać?
Wybieram kurs:
Imię i nazwisko rodzica
Przetwarzanie danych osobowych
Zgoda marketingowa
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
YouTube
Instagram
WhatsApp